Živiteľ ESFJ

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

13 %

V celej populácii má
typológiu Živiteľ
13% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Milí a súcitní s ostatnými
  • Zábavní
  • Vysoko organizovaní
  • Praktickí
  • Lojálni
  • Tešia sa z pomoci iným
  • Obetaví
  • Spoľahliví
  • Hľadajúci súhlas

Popis typológie - Živiteľ

Uvádza sa, že tento typ je najspoločenskejší. Mávajú sklony idealizovať kohokoľvek, kto sa práve nachádza v ohnisku ich priazne. Táto skupina predstavuje asi 13% populácie. Ich jemná a starostlivá povaha ich sprevádza za horizont ich vlastných potrieb ku službe ostatným. Dokážu byť vnímaví ako k vecným, tak ľudským detailom situácie. Konkrétne vonkajšie podnety, informácie, dáta, správy a pod. skúmajú nepriamo, vnútorne, cez stavy, ktoré v nich vyvolávajú. Ich činnosti bývajú dobre organizované. Muži tohto typu majú ďaleko menšiu potrebu byť pevne v sedle, držať opraty a mať kdečo na povel, zvlášť pokiaľ by to bolo na úkor potrieb a prianí ostatným.

Zo Živiteľov (ďalej len ESFJ) spravidla vyžaruje priateľstvo, náklonnosť a láskavá starostlivosť. Bývajú výbornými hostiteľmi, u ktorých sa každý cíti dobre a nie len preto, že si väčšinou hneď zapamätajú, kto sa ako volá a čo má rád. Sú pozorní k potrebám iných a neľutujú žiadneho vynaloženého úsilia, aby ich uspokojili. Sú to dodržovatelia tradícií v najlepšom zmysle slova, ľudia, ktorí nezabudnú na vaše narodeniny či iný sviatok.

Zraňuje ich nezáujem iných a od okolia potrebujú oceňovanie a potvrdzovanie obľúbenosti. Všímajú si, ako sa ostatní tvária, ako vyzerajú a robia si o nich pevný úsudok na základe spoločenských noriem. Ak sú izolovaní od ľudí, cítia sa ako vo väzení.
Pre svoj zmysel pre povinnosti a poriadok niekedy pripomínajú ESTJ, ale dôvody, prečo sa tak správajú, sú iné. ESTJ majú logické a objektívne pohnútky, nezávislé na medziľudských vzťahoch a niekedy možno aj proti nim. ESFJ majú dôvody osobné, súkromné, vždy zafarbené vzťahom k tomu, koho sa daná vec týka. Ich sebaúcta vyviera z toho, čo si o nich myslia ľudia, na ktorých im záleží.

Usilujú sa o to, aby ich jednanie a život boli jasným príkladom dobrého vzťahu k ostatným, aby boli dobrými rodičmi, susedmi, pracovníkmi a pod. ESFJ, ktorí si osvoja potešenie radovať sa z toho, že ich okolie prijíma pre to, akí sú a nie len preto, čo robia správne a obetavo, zistia, že sú schopní ak je to potrebné, sa odpútať od názorov a hodnotenia iných a byť viacej samými sebou. To im prináša schopnosť nenechať sa zraňovať kritikou iných, prijímať ju ako radu, ako sa nabudúce vyvarovať chýb.

Slabinou ESFJ a ENFJ je napríklad nechuť k zložitým logickým analýzam, ktoré vyžadujú starostlivú a pracnú precíznosť. Pokiaľ túto racionálnejšiu stránku zanedbajú, môžu v stresových situáciách nečakane explodovať vo forme silných výbuchov kritiky, často nelogickej, nekonzistentnej, iracionálnej a veľakrát aj nespravodlivej. Nevyvinuté a nekultivované myslenie môže spôsobiť, že bezvýhradne príjmu nejakú ideológiu či systém ideológií ako celok s tým, že by ju hlbšie pochopili.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.