Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to zadarmo prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

  • Profesie

    Po vyplnení Emiero testu ti ukážeme, na ktoré profesie sa najlepšie hodíš a ktorým by si sa mal vyhnúť.

  • Typológie

    Podľa tvojich odpovedí ťa zaradíme do jednej zo 16-tich typológii osobnosti s podrobným opisom charakteru typológie.

  • Osobnosti

    Ukážeme ti, ktoré osobnosti vo svete mali alebo majú rovnakú typológiu ako ty.

Za posledný rok už  119 464  ľudí s Emiero testami zistilo, v akej práci budú spokojní.

Prekvapilo ma, aké boli výsledky podrobné a vcelku presné. Bolo nás v mojom okolí viac, ktorí sme test robili, niektorí sme si to potom dávali vzájomne prečítať a tak mohli i ostatní potvrdiť, či to zodpovedá.

Pracujem v danej oblasti a výsledok mi len potvrdil, že som si vybrala správne.

Najvýstižnejší test osobnosti, aký som si robil.


Málokto je vo svojom živote šťastný, pokiaľ má ubíjajúcu a nezaujímavú prácu. Aby sa človek cítil šťastný, mal by sa venovať činnostiam, ktoré čo najlepšie zodpovedajú jeho osobnostnému typu a podľa toho si zvoliť zamestnanie a plánovať kariéru.

V praxi sa môžeme stretnúť s viacerými metódami, ako zvoliť typológiu osobnosti. Emiero testy vychádzajú z učenia C.G.Junga a personalisti využívajú jho poznatky uč vyše 30 rokov, aby usúdili, či sú kandidáti tí správni ľudia pre výkon danej práce.