Podmienky používania stránok Emiero.sk

Toto právne upozornenie sa vzťahuje na celý obsah tejto webovej stránky pod doménou www.emiero.sk ("stránka") a na celú korešpondenciu emailom medzi nami a vami. Pred použitím týchto stránok si pozorne prečítajte tieto podmienky. Používanie tejto webovej stránky znamená, že prijímate tieto podmienky bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zaregistrovať s nami. Ak nechcete akceptovať tieto podmienky, nepoužívajte tieto web stránky. Toto oznámenie je vydané spoločnosťou Webix Ltd, registrovanou v Anglicku a Walese č. 07677005, so sídlom na adrese 10 Cornfield Close, Bristol BS32 9DN, Veľká Británia.

Zásady používania osobných údajov

Použitím tejto stránky súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií v súlade s podmienkami týchto zásad.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od vás

Pri používaní tejto stránky môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácii o sebe, vrátane svojho mena, e-mailovej adresy, pohlavia, vzdelania a pod.

Použitie informácií

Vaše osobné údaje budú využité pre spracovanie výsledkov tak, aby ste získali čo najpresnejšie informácie o voľbe povolania. Zároveň budú využívané pre štatistické účely.

Vaše osobné údaje môžeme využiť v prípade posielania newsletteru týkajúceho sa stránky Emiero.sk.

Zverejnenie vašich informácií

Informácie, ktoré ste nám poskytli, budú držané na počítačoch vlastnených našim poskytovateľom webhostingových služieb. Súhrnné štatistické informácie o využití našich stránkach môžeme odovzdať tretím osobám, ale v žiadnom prípade sa nebude jednať o informácie, ktoré by viedli k identifikácii konkrétnej osoby.

Nikdy nebudeme odovzdávať vaše údaje tretím stranám pre potreby propagácie a predaja služieb, ktoré ponúkajú.

Ak naša firma vstúpi do spoločného podniku s inou spoločnosťou, alebo bude predaná inému podnikateľskému subjektu, môžu byť vaše údaje poskytnuté našimi novými obchodnými partnermi či vlastníkov.

Cookies

Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré sa ukladajú na vašom počítači. Náš systém odovzdá súbory cookie do vášho počítača pri načítaní stránky. Neexistujú žiadne osobné identifikovateľné informácie držané v cookies. Príkladom cookie je:
PHPSESSID,bc2c1f85d35203b2e415c7e314312d06

Sme tiež oprávnení použiť súbory cookie na detekciu zariadenia, s ktorým pracujete so stránkou. Cookies nám tiež dovolí sledovať návštevnosť webových stránok a prispôsobiť obsah stránok pre vás.

Niektoré cookies používané na tejto webovej stránke sú stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Bude tak umožnené zobrazovanie relevantnejších reklám. Toto môžete vypnúť v účte Google. Pre viac informácií, prosím, kliknite tento odkaz:
http://www.google.sk/policies/technologies/ads/.

Počítač môžete nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v tomto prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Zmeny v našich Zásadách ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny v zásadách ochrany osobných údajov v budúcnosti budú zverejnené na webe a ak to bude vhodné, aj prostredníctvom e-mailovej notifikácie.

Kontakt

Všetky pripomienky, otázky a návrhy týkajúce sa našej stránky sú vítané. Prosíme, píšte ich na info@emiero.sk.

Registrácia pre účely narábania s osobnými údajmi (Data Protection Act)

Majiteľ tejto stránky, spoločnosť Webix Ltd, je registrovaná na úrade pre dohľad s narábaním s osobnými údajmi Information Commissioner's Office (United Kingdom) pod registračným číslom Z2765918.

Disclaimer

Obsah stránky Emiero.sk (ďalej len Stránka) vrátane textov, infografiky, obrázkov, videa, prípadne akýchkoľvek iných materiálov (ďalej len Obsah), má vyslovene informatívny charakter. Autorský tím Stránky negarantuje správnosť alebo vhodnosť Obsahu alebo odkazov uverejnených na tejto stránke.

Riadenie sa Obsahom, ktorý bol vypracovaný autorským tímom Stránky, je na vlastné riziko užívateľa Stránky. Ktorýkoľvek užívateľ Stránky musí pri využívaní jej Obsahu postupovať obozretne, rozvážne a s rozmyslom.

Stránka Emiero.sk obsahuje informácie, štatistiky a metodické postupy prevzaté z dôveryhodných zdrojov vypracovaných tretími stranami. Emiero.sk však negarantuje správnosť prevzatých informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť ktorejkoľvek časti Obsahu Stránky.