Metodika Emiero testov

Od nepamäti si ľudia všímali, že sú si navzájom odlišní, rozmanití. A tak podobne, ako sa vyvíjali systémy zatriedenia rastlín či živočíchov, vyvinul sa aj systém zatriedenia ľudského druhu, ktorý umožňoval predvídať reakcie ďalších ľudí a pochopiť ich.

Emiero testy merajú psychologické preferencie v tom, ako ľudia vnímajú svet a robia svoje rozhodnutia. Tieto preferencie boli odvodené z typologickej teórie navrhnutej Carlom Gustavom Jungom, ktoré publikoval v roku 1921 v jeho knihe Psychologické typy. Jung sa domnieval, že existujú štyri základné psychické funkcie, ktorými prežívame svet: pocit, intuícia, postoj a myslenie. Jedna z týchto štyroch funkcií je dominantná väčšinu času.

Všetky použité výstupy ako popis jednotlivých typológii a prislúchajúcich profesií vychádzajú z knihy Osobnostní typológie a Typológie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch (2010) od Michala Čakrta.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš. Zadarmo!

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií rovnako bezplatne ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Kde sa používa táto metodika?

Emiero testy sú rozšírené a obľúbené, pretože presne a názorne podávajú obraz kľúčových charakteristík chovania, ktoré sú spoločné všetkým ľuďom. Pomáha ľuďom pochopiť, aké sú ich prednosti a vysvetľuje, prečo majú aj svoje slabiny.

Emiero testy sú nástroj, ktorý uľahčuje veľa rozhodnutí. Pomáha ľuďom si vybrať študijný odbor, typ školy, zvoliť si povolanie a pomáha poučene vstupovať do kolegiálnych, priateľských aj partnerských vzťahov a vychádzať s inými ľuďmi.

Každý typ má svoje jedinečné a neopakovateľné prednosti, ktorými je obdarený. Súčasne má ale nutne aj svoje hluché miesta a temnejšie stránky, pred ktorými sa treba mať na pozore.