O nás

Cieľom stránky je pomôcť ľuďom vstupujúcim na trh práce, ale aj tým, ktorí si vyberajú školu, aby spoznali sami seba a mali lepšiu predstavu o tom, akou kariérnou cestou sa vydať, aké povolania sú vhodné pre ich typológiu.

Stránka si kladie za cieľ pomôcť aj ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie a majú problémy s uplatnením sa na trhu práce z dôvodu nedostatku pracovných príležitosti na pozíciách, kde majú prax. Absolvovaním testu určenia typológie tak používateľ zistí, v akých ďalších profesiách sa môže cítiť „vo svojej koži“ a rozšíri si tak možnosti pracovného uplatnenia.

Všetky použité výstupy ako popis jednotlivých typológii a prislúchajúcich profesií vychádzajú z knihy Osobnostní typológie a Typológie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch (2010) od Michala Čakrta.

Emiero.sk prevádzkuje spoločnosť Webix Ltd, grafické spracovanie navrhol imagepatrol.eu.