Učiteľ ENFJ

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

5 %

V celej populácii má
typológiu Učiteľ
5% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Preferujú harmóniu pred hádkou
  • Priateľskí a dobrosrdeční
  • Skutočný záujem o pocity druhých
  • Často majú široký okruh priateľov a známych
  • Sú výborní v podpore a napomáhaní ostatným
  • Vynikajúci organizátori
  • Požadujú prijatie od iných ľudí
Popis typológie - Učiteľ

Ľudia s typológiou učiteľ (ďalej len ENFJ) milujú život a majú ho dobre naplánovaný. Prácu aj zábavu si poznačia do diára a akonáhle to majú zapísané, je možné dať ruku do ohňa, že to dodržia. ENFJ je v populácii asi 5 percent.

Pri posudzovaní druhých neberú do úvahy súčasnú realitu, ako možností, ktoré sa dajú v ľuďoch rozpoznávať. Prejavuje sa to v nevšednej schopnosti empatie, vciťovania a ochote brať na seba ťarchu druhých. Svoj život si organizujú s výhľadom do budúcnosti. Usporiadane si organizujú svoje denné, týždenné a iné programy.

Bývajú skvelými prirodzenými vodcami. Ich talent pre vedenie sa uplatní rovnako dobre v pracovných skupinách ako aj v záujmových spolkoch či partii kamarátov zameraných na spoločenský život. ENFJ majú ten typ charizmy, ktorému sa ostatní ľahko a ochotne podriaďujú. Časť ich „tajomstva“ súvisí s tým, že majú ľudí ozaj radi, hľadajú v nich vždy to lepšie a pokladajú ich za svoju prioritu.

Kombinácia výkonnosti so šarmom im spravidla zabezpečuje značnú popularitu, nech sú kdekoľvek a v akejkoľvek role. Sú totiž rovnako dobrými vodcami ako rádovými príslušníkmi. Majú dar vymýšľať pre členov svojej skupiny zmysluplné činnosti, priraďovať ľuďom role „šité na telo“. ENFJ si cenia spoluprácu a sami radi spolupracujú.

Vyžaruje z nich záujem a ochota pomôcť, takže ostatným neprichádza zaťažko obracať sa o radu v najrôznejších záležitostiach a len zriedka bývajú odmietnutí. Sú mimoriadne tolerantní, málokedy kritickí a vždy sa im dá dôverovať.
Na druhej strane, niekedy sa nedokážu zo svojho vzťahu vymaniť aj po tom, ako stratili svoj pôvodný zmysel. Niekedy svoj záujem o druhých preženú a nemajú čas na seba. Mávajú sklon idealizovať si vzťahy, niekedy až do takej podoby, že je to nezlučiteľné s ľudskou prirodzenosťou. Pretože sa vedia vcítiť do pocitu iných, predpokladajú to aj u ostatných. Keď však zistia, že neboli úplne pochopení a prijatí, ako sa im zdalo, bývajú v rozpakoch, prekvapení a niekedy aj ublížení.
Zdá sa, že nepoznajú, čo je tréma a neváhajú verejne vystúpiť, kedykoľvek to pokladajú za nutné a to bez ohľadu na veľkosť osloveného publika.

Stáva sa im, najčastejšie na prahu stredného veku, že začnú byť nevysvetliteľne nespokojní so svojim doterajším životom, kariérou či manželstvom. Nie je u nich nezvyčajné, že pristupujú k radikálnej zmene, ktorá všetkých ohromí. Pre ENFJ je príznačné, že môžu vyniknúť vo viacerých povolaniach. ENFJ sú ako bublinky v sódovke – nemusí ich byť veľa, ale bez nich to proste nie je ono.

Slabinou ENFJ a ESFJ je napríklad nechuť k zložitým logickým analýzam, ktoré vyžadujú starostlivú a prácnu precíznosť. Pokiaľ tuto racionálnejšiu stránku zanedbajú, môžu v stresových situáciách nečakane explodovať vo forme silných výbuchov kritiky, často nelogickej, nekonzistentnej, iracionálnej a veľakrát aj nespravodlivej. Nevyvinuté a nekultivované myslenie môže spôsobiť, že bezvýhradne príjmu nejakú ideológiu, či systém ideológií ako celok s tým, že by ju hlbšie pochopili.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.