Šampión ENFP

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

5 %

V celej populácii má
typológiu Šampión
5% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Srdeční a nadšení
  • Empatickí a starostliví
  • Schopní premýšľať abstraktne a pochopiť zložité koncepty
  • Potrebujú schválenie od ostatných
  • Neorganizovaní
  • Silné komunikačné zručnosti
  • Zábavní a spontánni
  • Veľmi kreatívni

Popis typológie - Šampión

Svoju pozornosť neupriamujú v prvom rade na veci a objekty, ako to robia ENTP, ale skôr na živé bytosti a hodnoty. Ľudia s typológiou Šampión (ďalej ENFP), ktorých je medzi nami asi 5%, sú neúnavnými a doživotnými bojovníkmi za dokonalosť, lásku, autenticitu, spontánnosť, len aby boli ľudia viac sami sebou.

V ich živote sa máločo odohráva niečo bezvýznamné alebo malicherné. Majú obrovskú schopnosť motivovať, inšpirovať. Úprimne sa tešia, keď ich snaha dokáže povzbudiť ľudí a snažia sa všestranne pomáhať. Pokiaľ sa ale stretnú s nepochopením alebo odporom, negatívny zážitok sa prejaví buď vo forme depresie alebo ako túžba odplatiť krivdu. Ak sú ich súdy podložené realitou, bývajú takmer geniálni, pokiaľ nie, sú katastrofálne vedľa.

Intenzívne vnímajú nie len seba, ale sú citliví aj voči svojmu okoliu a zachytia aj tie prvky medziľudského ovzdušia, ktoré ostatným uniká. Ako rodení optimisti vidia ENFP v ľuďoch len to najlepšie. Tento typ je najoptimistickejším zo všetkých typov. Niekedy narážajú na to, že ich bytostný optimizmus býva nepochopený a je vysvetľovaný ako povrchnosť.

Bývajú veľmi tvoriví a radi robia nové veci, hlavne také, ktoré robia ľuďom dobre. Podobne ako u ENTP, rozrobia toho oveľa viac, ako stačia dokončiť. Pre ich šťastie však ich nadšenie dokáže preskočiť na iných a tí to pri troche šťastia dokončia za nich. Bývajú veľkí improvizátori, takže aj to, čo sami dotiahnu, je niekedy úplne iné, než čo pôvodne zamýšľali.

Milujú slobodu a neznášajú závislosť a podradenosť: svoju na iných a iných na nich. ENFP sa opakovane s prekvapením môžu ocitať obklopení následovníkmi, o ktorých nestáli a o ktorých ani nevedia, že ich majú a ako k nim prišli.

Z hľadiska profesijného uplatnenia majú ENFP skutočne široký výber a sú schopní uspieť vo viacerých oblastiach. Bývajú vrelí, nadšení, zábavní, nenútení, vynaliezaví, veselej mysli, imaginatívni a dokážu zvládnuť takmer všetko, čo ich zaujíma. Sú dobrí hlavne tam, kde môžu spolupracovať s ľuďmi. Na kolegov pôsobí ich prítomnosť väčšinou hrejivo a priaznivo. Skvelo dokážu dať ľudí dokopy, začať, „naštartovať“ poradu či míting. Menej brilantní sú už v organizačných detailoch, dotiahnutí a uskutočnení svojich záverov a doporučení. Ďalšou ich prednosťou je schopnosť myslieť „na nohách“, za pochodu a vedieť bleskovo reagovať na situácie tak, ako sa práve vyvíjajú. Aby boli úspešní, potrebujú mať čo najrozmanitejšie úlohy, najlepšie každý deň iné, dokonca aj s inými ľuďmi. Až tak dokážu využiť svoj tvorivý a adaptívny talent, ktorý vyžaduje veľa priestoru na svoj rozlet. Ich vodcovstvo býva niekedy natoľko prenikavé a všadeprítomné, že nie sú vždy schopní prijať nápady ostatných. Ako je voda prirodzeným prostredím pre ryby, je medziľudská interakcia prostredím pre ENFP. Naopak, neznášajú a nedarí sa im tam, kde práca vyžaduje z ich pohľadu tupé opakovanie, dodržovanie pravidiel či noriem a kde je nutné venovať pozornosť administratívnym záležitostiam a detailom.

ENFP niekedy bývajú v napätí, ako keby očakávali príchod krízy, ktorá ak sa nedostaví, aj sami vyvolajú, napríklad tým, že veci ponechajú na najposlednejšiu chvíľu. Vedia, že za takýchto okolností dokážu byť závratne výkonní a všetko naraz s nevšedným nasadením nakoniec nejako zvládnu a väčšinou aj včas dokončia. Problém je v tom, že často predpokladajú, že ostatní, členovia rodiny, priatelia, kolegovia, sú v tomto ohľade rovnakí. Domnievajú sa, že tento spôsob života vyhovuje každému, čo ale neplatí.

Vždy ich zaujíma, čo môže byť a nie čo je. Život naplno je podobne ako u ESFP niekedy vykupovaný obrovskými zmenami nálady, kedy depresia strieda nadšenie, skepsa optimizmus.

Uvádza sa, že ENFP sú veľmi náchylní na tri neduhy: bolesti hlavy a migrény, na bolesti chrbtice a na občasnú, takmer chorobnú únavu a vyčerpanosť. Je preto pre nich veľmi dôležité nežiť stále naplno a vedieť si skutočne oddýchnuť.

Osobitnou prednosťou ENFP je komunikačná prispôsobivosť. Kamerové záznamy odhalili, že viac než iné typy dokážu preberať tempo, gestikuláciu, mimiku a spôsob vyjadrovania ľudí, s ktorými sa práve rozprávajú.

Vo väčšine prípadov sú ENFP altruistickí a morálni. Ako všetci idealisti, potrebujú veľa chvály a uznania. Aj z tohto dôvodu udržujú kontakty s mnohými ľuďmi, patria do viacerých skupín. Súčasne ale majú výraznú potrebu intimity, silne potrebujú niekoho, na koho sa môžu za všetkých okolností spoľahnúť.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.