Maršál ENTJ

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

5 %

V celej populácii má
typológiu Maršál
5% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Výborné líderské zručnosti
  • Sebaistí
  • Silné komunikačné schopnosti
  • Oceňujú organizovanosť a usporiadanosť
  • Dobrí v robení rozhodnutí
  • Radi plánujú
  • Asertívni, priamočiari, úprimní

Popis typológie - Maršál

Údajne je v populácii len 5% ľudí tejto skupiny. Maršáli (ďalej ENTJ) majú veľkú túžbu mať veci pod kontrolou. Oproti ESTJ im nestačí praktické veci robiť, oni ich chcú riadiť, stáť na čele, mať na povel, zlepšovať ich. Sú schopní vynaliezavo zorganizovať činnosť rozdielnych ľudí, zladiť ciele, stratégie a očakávania, stanoviť zodpovednosť a vyžadovať svedomitosť. Sú trochu ako INTJ, ale ich iNtuícia tak nelieta vo vzduchu, stoji pevne na zemi. ENTJ budú usilovať o lepšiu organizáciu honu na líšku, ale nebudú sa pýtať, prečo má byť líška chytená. Ich vnútornou silou a potrebou je túžba viesť. Tento sklon vychádza najavo už v mladom veku, keď majú snahu ovplyvňovať ostatné deti. Oni proste vedia, ako veci majú byť a ako to dosiahnuť. Akoby predpokladali, že iní proste nemajú schopnosť vidieť vedci tak zreteľne a je strata času sa pokúšať im to vysvetľovať.

Svet okolo seba rýchlo triedia, zovšeobecňujú a nachádzajú v ňom dôkazy pre svoje tvrdenia. Majú veľký zmysel pre praktickosť a aj akúsi neľútostnú priamočiaru pragmatickosť. Ich pozornosť okamžite postrehne prebytočné alebo nefunkčné prvky systému a ich úsilie sa takmer automaticky nasmeruje k ich odstráneniu. Bytostne neznášajú zbytočné úsilie, opakované chyby a nutnosť hovoriť niečo dvakrát.

Bez milosti odhalia chybnú alebo nelogickú premisu či neopodstatnený záver, ktorý nevyplýva z predošlého a okamžite sa budú snažiť riešiť nápravu. Život sa pre nich odvíja v konfrontáciách, debatách a stretnutiach s cieľom niečomu sa naučiť a samých seba zdokonaliť. Tento spôsob komunikácie v žiadnom prípade netreba brať osobne a nemá nič spoločné s tým, či sú im ľudia sympatickí alebo nie. Ide im len o získavanie informácii, nič viac a nič menej. ENTJ majú radi výmenu názorov a je jedno, či výsledok debaty im dá za pravdu alebo nie. Vážia si ľudí, ktorí sa im postavia v polemike. Tí, ktorí nedokážu prezentovať a obhájiť svoj vlastný názor a nechajú sa nimi zastrašiť, sú pre nich “vzduch”.

ENTJ dokážu byť presvedčiví, jasne a stručne sa vyjadriť, vystihnúť podstatu vecí. To z nich robí vynikajúcich komunikátorov na čele svojich ľudí. Očakávajú, že ich partneri alebo partnerky v práci a osobnom živote budú taktiež silné osobnosti, ktoré sa nezľaknú občasnej konfrontácie, že budú samostatné bytosti so zdravou sebadôverou.

Dobre rozvinutí ENTJ majú takpovediac zázračné schopnosti vidieť veci z viacerých pohľadov, pristupovať k nim nezakalenou mysľou, ktorú nepoužívajú len na vynášanie súdov, ale taktiež ako prostriedok vzťahu k druhým. Majú jedinečný dar nie len vidieť príležitosti, ktoré situácia prináša, ale taktiež neobyčajnú schopnosť a silu realizovať ju. Úspešní ENTJ sa vyznačujú práve tým, že sú schopní vyvážiť svoje vízie s relevantnými skutočnosťami.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.