Vizionár ENTP

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

5 %

V celej populácii má
typológiu Vizionár
5% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Inovatívni
  • Veľmi kreatívni, plní nápadov
  • Výborní rozprávači
  • Radi sa rozprávajú o rôznych témach s ľuďmi
  • Kladú veľký dôraz na vedomosti
  • Nepáčia sa im plány a rutina
  • Sú dobrí vo vedení druhých
  • Nie sú radi kontrolovaní
  • Sú veľmi logickí

Popis typológie - Vizionár

Vizionárov (ďalej len ENTP) je v populácii asi 5%. ENTP bývajú schopní odhaliť väzby a súvislosti, ktoré si pred nimi nikto nevšimol. Ich povaha je náchylná k rýchlym idealistickým vzplanutiam. Sú schopní vyprodukovať viac možností riešenia, než je možné alebo únosné uskutočniť. ENTP sa nechcú svojich obľúbených nápadov len tak vzdať a nebývajú schopní ani ochotní ich komukoľvek prenechať. Keď sa vrhnú do nejakého projektu alebo akcie, bývajú schopní sa do nej úplne ponoriť a na nič iného nemyslieť. Keď ich nejaká činnosť skutočne pohltí a ENTP bývajú k tomu náchylní, môžu úplne zabudnúť na svoje fyzické potreby a pohodlie, moriť sa a živoriť na údeninách alebo inej nehodnotnej strave, zanedbávať hygienu aj svoje okolie, až kým si skutočne neublížia, alebo kým neodvedú prácu ku určitému konečnému stavu.

Najlepšie sa im darí, keď majú zvládať vrcholne náročné úlohy, pri ktorých riešeniach je nutný dôvtip a improvizácia. Bývajú vynikajúcimi analytikmi a vyžívajú sa v zložitých a komplexných situáciách. Pre ostatných bývajú taktiež zdrojom inšpirácie a ich entuziazmus je nákazlivý. Keď sa do niečoho skutočne pustia, bývajú tak povediac natoľko „zamilovaní“ a tak veľmi presvedčení o správnosti svojho počínania, že ich schopnosť ignorovať normy, zavedené postupy, tradície a autority je až odzbrojujúca. Avšak v každom ďalšom opakovaní tej istej veci chcú mať aspoň kúsok niečoho nového, nejaký originál. ENTP mávajú najrôznejšie koníčky a znalostí v celkom neočakávaných oblastiach. O nich sa s okolím veľmi nedelia. Mávajú veľkú vitalitu, radi si užívajú život, smejú sa, sú radi v spoločnosti. Zaujímajú sa o okruh svojich priateľov, ich názory, myšlienky, nápady.

Pre ENTP nie je ťažké urobiť si niekoľko nepriateľov. Pretože potrebujú čeliť výzvam, aby si udržali patričnú hladinu vlastného záujmu, občas provokujú aj ostatných. Okrem spomínanej prelietavosti od úlohy k úlohe, tendencie k predčasnej strate záujmu akonáhle sú otázky vyriešené, si ENTP musia dať pozor najmenej na tri veci: Prvou je kultivácia ich vlastného usudzovania. Nejeden ENTP si vylámal zuby na neuskutočniteľných projektoch alebo si vyslúžil nemilosť tým, že nedotiahol veci do konca. Po druhé, pretože sú svojim spôsobom vzácni, zvyknú sa zapodievať sami so sebou a mať niekedy problémy vo vzťahoch k ostatným. Rôzne náhodné udalosti a nevinné výroky si vykladajú negatívne a vytrhnuté z kontextu. Po tretie, nutkavá tvorivosť ich tlačí k tomu, aby svoje nápady prezentovali veľakrát nevhodným ľuďom alebo v nevhodnú chvíľu. Je pre nich ťažké si trochu počkať, takticky a diplomaticky si veci načasovať. „Dobrí“ ENTP bývajú väčšinou času pre svoje okolie neodolateľne príťažliví, pretože ľudia z nich cítia veľkú energiu, ktorú dokázali skrotiť a nasmerovať v prospech cieľov, na ktorých pracujú.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.