Interprét ESFP

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

13 %

V celej populácii má
typológiu Interprét
13% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

 • Optimistickí
 • Priateľskí
 • Vyhľadávajú nové skúsenosti
 • Spontánni a niekedy impulzívni
 • Majú radi fakty a konkrétne informácie
 • Neznášajú teórie a abstraktné informácie
 • Spoločenskí
 • Radi sa stýkajú s ľuďmi
 • Sústredení na súčasnosť
 • Majú radi rôznorodosť, neznášajú monotónnosť

Popis typológie - Interprét

Všetci ESP (Interprét, Dynamo) bývajú praktickí a vecní ľudia, prispôsobiví realisti s obrovskou schopnosťou prijímať a užívať svet taký, aký je, a netrápia sa tým, aký by mohol byť. Zároveň sú ESP bez predsudkov, ústretoví k názorom iných, trpezliví, tolerantní, ľudia s ktorým sa ľahko vychádza.

Vo všeobecnosti sa ESP môže prejaviť troma spôsobmi:

 1. Nadaním pre stroje a mechanizmy, majstrovským zvládnutím nástrojov a materiálov v umení či remesle, alebo v schopnosti vyznať sa v kvalite, farbe, zložení technologických vlastnostiach najrôznejších vecí
 2. V zručnosti získať rôzne fakty a podrobnosti aj zo skutočnosti, ktoré sú na prvý pohľad dosť nesúvisiace, zapamätať si ich a vedieť ich použiť.
 3. V sústavnej citlivosti na požiadavky situácie, kedy sú okamžite pripravení reagovať na ne primeraným spôsobom.

Znalosti musia mať konkrétnu podobu. Nedajú sa podľa nich získať na prednáške či z príručiek, ale ponorením sa do činnosti.

Interpréti (ďalej len ESFP) sú prívetiví, osobne okúzľujúci, výreční a pre ich kladný vzťah k ľuďom sa s nimi ľahko vychádza. Sú zo všetkých typov najveľkorysejší a bývajú vyhľadávanými spoločníkmi, kamarátmi a partnermi. Podobne ako ESTP, je ich asi 13%. Líšia sa od nich tým, že sa dokážu vcítiť do rozpoloženia iných ľudí. Bývajú prirodzene priateľskí a otvorení, nachádzajú v ľuďoch väčšinou to lepšie a dokážu to v nich aj prebudiť.

Neznesú dlho izoláciu a samotu a preto pri každej príležitosti hľadajú spoločnosť. Radi sa dobre obliekajú, pestro jedia, baví ich, ak môžu pripraviť aj niečo iným. Majú sklon jednať impulzívne, čo z nich robí ľahší terč pre rôzne zvádzania či až podvody. Ľahko podľahnú reklame a rôznym propagačným kampaniam.

Ako kolegovia, nadriadení, rodičia a priatelia bývajú ESFP priateľskí, zábavní, zdrojom inšpirácie a vzrušenia. Ak však nastanú problémy, napätá situácia, časový či iný tlak, začnú byť nepokojní a najradšej by sa videli niekde inde. Majú proste nízku toleranciu voči stresu. Skôr než by dávali najavo nespokojnosť voči stavu vecí, robili rozruch alebo sa aktívne stavali na odpor, predstierajú, že o ničom nevedia, alebo že sa ich to netýka a čo najskôr sa snažia z veci vyvliecť.

I v dospelom veku zostávajú ESFP do značnej miery hravými deťmi, nemajú problém sa zapájať do ich hier, rôzne s nimi „blbnúť“ a vyvádzať.

Dochvíľnosť a dôslednosť nebýva ich najsilnejšou stránkou. Nezabúdajú ale na spoločenské udalosti, ako sú meniny a narodeniny a výročia tých, ktorých majú radi. Často sú prví, ktorí majú rôzne fámy.

Nebývajú najsilnejší v logickej analýze a nemajú vyvinutú schopnosť pozitívne a konštruktívne kritizovať. V každom prípade sa v jednaní silno opierajú o svoju vlastnú a veľmi osobnú skúsenosť, pričom preukazujú silný zmysel pre realitu a osvedčujú značnú dávku toho, čomu sa hovorí „zdravý“ alebo „sedliacky“ rozum.

Ich skvelé medziľudské zručnosti ale často fungujú, pokiaľ im druhí nezídu z očí. Vzťahy sú reálne iba pokiaľ sú konkrétne tu a teraz. Neobľubujú učené a teoretické záležitosti, či abstrakcie. Ich výskyt vo vedeckých kruhoch je vzácny, pretože im niekedy unikajú súvislosti, nevidia „veľký obraz“ a pre stromy les. Nemusia vždy dovidieť dôsledky svojich činov.

Bez rozumne rozvinutého introvertného cítenia, ktoré im poskytuje sústavu hodnôt, pocit sebaúcty a vnútorný poriadok, sa môžu chovať ako spoločenský chameleóny, bez vlastného názoru, bez schopnosti prispôsobiť sa momentálnym okolnostiam. Nemávajú trpezlivosť s informáciami alebo činnosťami, ktoré nesúvisia s ich momentálnymi záujmami alebo zručnosťami. Môžu sa niekedy javiť ako povrchní ľudia, ktorí od seba odháňajú všetky hlbšie starosti a problémy.

Pretože ich hlavným cieľom je konkrétny pôžitok, je podľa toho aj orientovaná ich morálka. To neznamená, že títo ľudia by boli nutne iba lascívni, prízemní pôžitkári. Ich túžba môže vyústiť do estetických foriem znalectva umenia. V osobnom a profesijnom živote sa pod schránkou príjemného človeka môže skrývať amorálny a neľútostný človek so sklonmi ku chorobnej žiarlivosti alebo s patologickou dispozíciou ku zneužívaniu ľudí a vecí iba pre svoje vlastné potreby.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.