Supervízor ESTJ

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

13 %

V celej populácii má
typológiu Supervízor
13% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Praktickí a realistickí
  • Spoľahliví
  • Sebavedomí
  • Ťažko pracujúci
  • Tradicionalistickí
  • Radi vedú ľudí
  • Veľmi štruktúrovaní a organizovaní
  • Pohybujú sa v štandardoch
  • Veľmi sa im nepáči neefektívnosť a dezorganizácia
  • Hľadajú podobne zmýšľajúcich ľudí

Popis typológie - Supervízor

Supervízorov (ďalej len ESTJ) je v populácii v zhruba 13%. Bývajú v úzkom kontakte s realitou, dobre poznajú svoje okolie ako domáce, tak aj pracovné.

Väčšinou príliš nedôverujú svojej intuícii a signálom svojich citov. Bývajú hrdí na to, že sa nedajú “opiť rožkom” a že nenaletia na kadejakú reklamu. Než sa rozhodnú v niečom angažovať, spravia si najprv veľmi podrobný prieskum.
K úspešnému fungovaniu potrebujú mať rozumné dôvody a pevné postupy. Riadia sa pravidlom “dvakrát meraj a raz rež”. Majú radi činnosti, v ktorých môžu ihneď vidieť hmatateľné výsledky. Nebaví ich premieňať abstraktné teórie do praktických činov. Sú vynikajúcimi organizátormi a rodenými manažérmi skôr v zmysle administrátorov či predákov, ktorí nevyjednávajú, než prirodzených vodcov a vierozvestcov.

Vedia zostavovať procesy a procedúry, dávať dokopy detailné inštrukcie a návody. S trochou nadsádzky sa dá povedať, že majú najradšej “kuchárky”, ktoré si ale často chcú prispôsobiť po svojom. Robí im dobre, keď sa veci robia tak, ako sa majú - proste správne. Nemajú príliš trpezlivosť a porozumenie pre tých, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť a starostlivosť tým detailom činností, ktoré podľa nich úplne jasne vyplývajú zo skúseností a znalostí tých, ktorí podobné činnosti vykonávali pred nimi.

Myslenie ESTJ je hierarchické. Dokážu si vytýčiť pevné priority a riadia sa nimi. Riešia jednu vec po druhej podľa dôležitosti. Ctia hierarchiu aj v tom, že sú lojálni voči inštitúciám, ku ktorým patria.

Sú spoľahlivými a obetavými partnermi, zamestnanci či dobrovoľníci. Je im jasný systém nadriadenosti a podriadenosti a nerobí im problém v ňom fungovať - ani ako nadriadený či podriadený.

Pretože uvažujú v pojmoch štruktúr, sú schopní odsunúť na stranu svoje okamžité záujmy v prospech vyšších cieľov alebo všeobecných zásad. Dokážu sa tvrdo rozhodovať a tieto rozhodnutia aj plniť, i keby to malo znamenať osobné obete od ich samých alebo od iných ľudí. ESTJ by nikdy od iných nežiadali to, čo by nežiadali od seba. Nevýhodou tejto prednosti môže byť niekedy sklon prikladať väčšiu prioritu a význam inštitucionálnym záväzkom pred súkromím, čo sa víta v práci, ale často sa to nestretáva s prílišným pochopením doma.

ESTJ bývajú spoločenskí, nevyhýbajú sa večierkom, oslavám a iným udalostiam, kde v ľahkom tóne konverzujú a prekypujú vtipom. Nijak sa netaja svojimi názormi, i keď ich o to nikto nežiada.

Pre zaujímavosť, pri tomto type bývajú najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami. Muži tohto typu sú zo všetkých najviac “chlapíci”, ich názory a humor býva vyhranený a dokonca môžu mať nádych veci kategorizovať.

Sú asertívni, praktickí, rozhodní a s pevnými postojmi, skrátka ľudia, ktorí v našej kultúre stelesňujú ochrancov a živiteľov. Mali by ale vedieť, že tak, ako málo sa väčšinou mýlia vo vecných súdoch, môžu byť úplne vedľa v názoroch na ľudí.

Akokoľvek ich ženské vydanie nemáva so svojou ženskosťou problém, môžu byť niekedy vo svojom vnútornom rozpore medzi asertívnou rolou rozhodnej ženy a jemnej až prispôsobivej manželky či matky. Ženy tohto typu sa častejšie než iné typy môžu venovať niektorým tradične mužským aktivitám. Môžu ako rovnocenné súperky hrať s pánmi tenis, mastiť karty, niekedy s nimi zájsť na pivo a hneď neomdlievajú, keď započujú trošku drsnejší slovník.

Ich prostredím je kontinuita, predvídavosť a organizovanosť. Rodina, práca a všetko ostatné je pre nich niečo, čo musí byť riadené. Žijú vo svete, kde dobrá práca prináša odmenu a poctivá práca je hodnotou sama o sebe.

Dokážu byť húževnatí, trpezliví a pracovať s nesmiernou zatrpknutosťou. Budú mať sklon rozdeliť každý projekt do prehľadných častí a úsekov, ktoré budú krok za krokom postupne zvládať. Táto ich metóda vysvetľuje, prečo nenávidia vyrušenia a prekvapenia. Vytrhnutia ich vyvádzajú z tempa a rytmu, rušia ich hybnosť a orientáciu. Ak je ich pozornosť na chvíľu odvedená inde, nie je pre nich ľahké a samozrejmé opäť začať tam, kde prestali. Väčšinou sa musia vrátiť niekde na začiatok a znovu prejsť všetkými krokmi, ktoré už absolvovali, mať náležitý “rozjazd”, aby mohli pokračovať za ten bod, pri ktorom boli vyrušení.

ESTJ sa prejavujú už od detstva. Na jednej strane budú protestovať, hádať sa, že oni tú pečienku nezjedia alebo že ešte nepôjdu do postele, ale z dlhodobého hľadiska si vážia toho (a len toho), kto ich k tomu svojou nespochybniteľnou autoritou donúti. Naopak, stráca rešpekt ten, kto ustupuje a prejaví sa ako “mäkkýš”. Niekedy to rodičov či zamestnávateľov privádza do zúfalstva, ale ESTJ si len overujú, či sa na ľudí, vrátane šéfov, môžu skutočne spoľahnúť a či sú to ľudia na svojich miestach.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.