Dynamo ESTP

Extroversion - dominantný, smerujúci preč, priamočiary, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

13 %

V celej populácii má
typológiu Dynamo
13% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

 • Spoločenskí
 • Zábavní
 • Súťaživí
 • Dobrí v ovplyvňovaní ostatných
 • Zameraní na akciu
 • Žijú pre „tu a teraz“
 • Impulzívni
 • Adaptabilní a vynaliezaví
 • Silné medziľudské zručnosti
 • Pozorní so silným zmyslom pre detail
 • Energickí

Popis typológie - Dynamo

Všetci ESP (Interprét, Dynamo) bývajú praktickí a vecní ľudia, prispôsobiví realisti s obrovskou schopnosťou prijímať a užívať svet taký, aký je, a netrápia sa tým, aký by mohol byť. Zároveň sú ESP bez predsudkov, ústretoví k názorom iných, trpezliví, tolerantní, ľudia s ktorým sa ľahko vychádza.

Vo všeobecnosti sa ESP môže prejaviť troma spôsobmi:

 1. Nadaním pre stroje a mechanizmy, majstrovským zvládnutím nástrojov a materiálov v umení či remesle, alebo v schopnosti vyznať sa v kvalite, farbe, zložení technologických vlastnostiach najrôznejších vecí
 2. V zručnosti získať rôzne fakty a podrobnosti aj zo skutočnosti, ktoré sú na prvý pohľad dosť nesúvisiace, zapamätať si ich a vedieť ich použiť.
 3. V sústavnej citlivosti na požiadavky situácie, kedy sú okamžite pripravení reagovať na ne primeraným spôsobom.

Znalosti musia mať konkrétnu podobu. Nedajú sa podľa nich získať na prednáške či z príručiek, ale ponorením sa do činnosti.

Vďaka svojmu veľmi dobre vyvinutému vnímaniu bývajú títo ľudia, ktorých je zhruba 13%, okamžite schopní zaznamenať aj najjemnejšiu zmenu či odchýlku a tým dobre napríklad odhadnúť partnerov najbližší ťah. Z týchto ľudí sa náborujú najlepší vyjednávači a napravovatelia nepríjemností. Necítia sa viazaní práve platnými predpismi a nariadeniami a preto ich buď ľahko prekračujú, alebo nachádzajú netradičné spôsoby, ako si ich vyložiť vo svoj prospech. Rozhodujú sa skôr neosobne, na základe faktov, nie na základe pocitov či hodnôt.

Bývajú to príťažlivé osobnosti. Obľúbení ľudia, ktorí sa vyznajú vo veľa prostrediach, majú veľa známych, ale málo priateľov. Plánovanie a príprava sú pre nich stratou času, pri čom im niečo jedinečného zo života môže uniknúť. Pokiaľ im zamestnanie neposkytne dostatočný priestor pre balansovanie na hrane, „hrať vabank“, nájdu si ho inde, napríklad v adrenalínových športoch, pri hazardných hrách, alebo to vzrušenie do svojho zamestnania prinesú.

Zatiaľ čo iní sú ochotní prekusávať sa nudnou knihou len preto, aby dokončili, čo začali, ľudia s typológiou Dynamo (ďalej len ESTP) ju pokojne kedykoľvek odložia a pustia sa do inej. Bez výčitiek sa zdvihnú uprostred nezáživného filmu, aby aspoň stihli pivo alebo koniec filmu, ktorého sa vzdali.

Pri všetkom, čo robia, sa akoby neustále pozerajú po svojom publiku, či to na nich robí dostatočný dojem. Vedia byť neľútostnými pragmatikmi.

Sú neoceniteľní tam, kde je potrebné niekoho vyslať do postihnutej oblasti alebo krízy. Sú schopní dať veci rýchle do poriadku a urobia to dokonca s eleganciou a štýlom. No úradné záležitosti radi prenechajú iným.

ESTP ide rovnako o výsledok ako o spôsob, ktorým bol dosiahnutý. Ich silnou stránkou je schopnosť dostať sa bez veľkých okolkov k jadru problému. Nemá zmysel to u nich skúšať teóriami, hneď chcú pragmaticky siahnuť po príčine problému a pustiť sa do akcie. Rovnaký priamočiary prístup môžu uplatniť aj v partnerských vzťahoch. Šíria okolo seba vzrušenie, napätie a zábavu, ale taktiež sú nevypočítateľní.

ESTP bývajú "deti šťasteny" a často sa o nich hovorí, že majú viac šťastia ako rozumu.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.