Poradca INFJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

1 %

V celej populácii má
typológiu Poradca
1% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Idealistickí
  • Citliví k potrebám druhých
  • Veľmi kreatívni a umeleckí
  • Rezervovaní
  • Zameraní na budúcnosť
  • Uzavretí
  • Majú hlboké vzťahy
  • Radi premýšľajú o zmysle života

Popis typológie - Poradca

Poradcovia (ďalej len INFJ) si viac než INTJ uvedomujú vplyv, ktorý majú na ľudí okolo seba. Ich snahou býva porozumieť zmyslu udalostí a pozitívne ich ovplyvniť. Vďaka svojmu precítenému a osobnému prístupu nachádzajú s ostatnými reč ľahšie než ostatné introvertné typy. Aj keď nevyhľadávajú popularitu, slávu a funkcie, často ich bez väčšieho vlastného pričinenia získavajú. Ľudia u nich oceňujú ich schopnosť načúvať, vnímať pocity, atmosféru a brať do úvahy hodnoty a priania.

Aj keď vedia prejavovať úprimný záujem o to, ako ostatní myslia a cítia, zo svojho vlastného vnútra obvykle odhaľujú len pramálo. Akokoľvek im leží na srdci blaho iných, nebývajú vzhľadom k svojej introvertnej povahe tak komunikatívni ako ENFJ. Bývajú to hlboké, zložité a uvážlivé osobnosti, ktoré dokážu porozumieť a vysporiadať sa s veľmi zamotanými medziľudskými problémami, najlepšie, pokiaľ sa netýkajú ich samých. Vzhľadom na ich úprimný záujem o druhých ľudí nám môže byť len ľúto, že ich je v populácii tak málo – okolo jedného percenta.

Pretože majú sklon brať si veľa vecí osobne, bývajú zraniteľnejší než iní, čo je jedna z príčin ich uzavretosti. Môžeme ich poznať veľa rokov, napriek tomu nás môžu jedného dňa prekvapiť nečakaným rysom ich povahy alebo životného štýlu. Napriek tomu sa nedá povedať, že by to boli záhadní či rozporuplní ľudia. Naopak, sú veľmi konzistentní a držia sa svojej osobnostnej integrity. Vážia si vernosť k hodnotám a zásadám.

Už od školských čias bývajú INFJ výkonní. Sú dobrými študentmi s tvorivými schopnosťami. Štúdium a neskôr aj prácu berú veľmi zodpovedne. Niekedy ich brzdí sklon k prílišnému perfekcionizmu a do toho, čo robia, často vkladajú neúmerne veľa úsilia a práce. Do poslednej chvíle sa strachujú o výsledok, i keď k tomu nemajú dôvod. Nederú sa väčšinou do popredia, ale dokážu uplatniť svoj vplyv v pozadí, napríklad ako „šedé eminencie“. Pokiaľ má niekto zjavnú schopnosť chápať psychické javy lepšie než iní, bývajú to predovšetkým INFJ. Je pre nich príznačné, že majú veľmi silnú schopnosť empatie, vcítenia sa do pocitov druhých. Akýmsi šiestym zmyslom dokážu v iných ľuďoch presne vycítiť ich dobrú alebo zlú povahu, i keď nie sú schopní vysvetliť, ako k svojmu poznatku došli.

INFJ nebývajú radi poslami zlých správ. Naopak, robí im dobre, keď môžu iných potešiť a majú snahu prispievať tým najlepším, čo v nich je. Sú radi, keď môžu súhlasiť. Rozpory alebo ich možnosť obyčajne prežívajú bolestne, pretože ich pokladajú za deštruktívne. Akákoľvek forma konfliktu a nesúladu, či už otvoreného alebo skrytého, býva pre ich psychiku nesmierne zničujúca a nie sú schopní dlhodobo takýto stav znášať. To môže dospieť do takého stavu, že si budú dobré správy vymýšľať, popierať existenciu konfliktov a tak sa zamotávať do svojich fikcií, že prestanú odlišovať myšlienky od reality a klamstvo od pravdy.

Mávajú ohromnú obrazotvornosť a predstavivosť nespútanú s realitou. Môžu na svoje okolie pôsobiť geniálnym, niekedy až mystickým dojmom. Neviazaná imanigácia im umožňuje vytvárať precítené, prepracované a esteticky dokonalé umelecké diela, ktoré môžu mať podobu hudobnú, poetickú či prozaickú, dramatickú ale aj matematického či fyzikálneho systému, rovnako ako aj pedagogickú.

Dá sa povedať, že zo všetkých typov sú INFJ najpoetickejší a najromantickejší. Nemôžu si pomôcť, aby nesnívali o emóciách, fantázii a víziách, ktoré sú ďaleko za hranicami konvenčného uvažovania.

INFJ si za zamestnanie vyberajú miesta, kde sa síce intenzívne stretávajú s ľuďmi, ale pokiaľ možno jednotlivo, pretože davy im nesvedčia. Môžu byť terapeutmi všetkého druhu, psychiatri či psychológovia. Pre hĺbku ich môže lákať aj duchovná sféra, môžu sa dať na písanie. Metafory v písanom aj hovorenom prejave sú ich obľúbenou pomôckou a dokážu ich používať s neobvyklou eleganciou a vyjadrovať nimi aj inak nezdieľateľné skutočnosti.

Nie vždy dobre sa vyrovnávajú s nepriazňou osudu a s kritikou, pretože sú náchylní brať ju veľmi osobne, nie ako objektívny posudok ich práce. Negatívne hodnotenie ich ľahko zraní, ak ho je neúmerne veľa, pričom pre to, čo znamená „neúmerne veľa“, majú dosť mäkkú definíciu. Naopak, pozitívne reagujú na ocenenie a chválu a sami obe často využívajú ako prostriedok motivácie iných. Pokiaľ sú nútení byť v prostredí, ktoré vnímajú ako chladné, necitlivé až nepriateľské, strácajú sebadôveru, zmocňuje sa ich melanchólia, dokonca môžu začať aj fyzicky chradnúť či ochorieť. Takýmto prostredím môže byť napríklad internát či základná vojenská služba.

INFJ majú asi zo všetkých typov najsilnejšie predispozíciu k samovražde: intenzívny vnútorný život, bohaté city a usudzovaciu schopnosť hľadieť príliš ďaleko a pritom nevidieť žiadne východisko.

Ako partneri ale aj spolupracovníci, nadriadení či priatelia bývajú INFJ neokázalo verní a oddaní. Dbajú o pocity pohody, starajú sa o prostredie, snažia sa, aby bolo aj iným pohodlné, útulné, prívetivé, úprimne sa zaujímajú o zdravie iných aj o ich psychickú vyrovnanosť.

V otázkach svojich presvedčení a citov sa často prejavujú nepriamo, v náznakoch, ako keby sa spoliehali, že ostatní si všetko domyslia. Prílišná otvorenosť z druhej strany ich môže odradiť a zaraziť, hlavne ak sa týka niečoho, čo majú radi. Radšej dávajú prednosť symbolom, náznakom, zmienke, metafore než priamočiaremu popisu. Okruh ich priateľov býva obmedzený, trvalý, relatívne uzatvorený a vzťahy v ňom idú veľmi do hĺbky.

Pre to, aby rezervoár ich bohatých vnútorných schopností mohol byť prospešne využitý, býva užitočné, ak majú vo svojom okolí extrovertnú osobu. Inak sa môže stať, že bohatý svet ich vnútorných nápadov a predstavivosť zostane skrytá. Tí, ktorým sa podarí dostať k INFJ do dôvernej blízkosti, bývajú niekedy až zúfalí z toho, koľko je v nich utajeného bohatstva. Dokážu v sebe vytvárať tak dokonalé a príťažlivé imaginárne vnútorné svety, že tie skutočné ich často potom už nezaujímajú. To na jednej strane dáva ľudstvu napríklad nesmrteľné umelecké diela, no na druhej strane to nebýva najvhodnejší sprievodca praktickým životom.

INFJ síce nebývajú tak logicky kritickí k názorom, ktoré sa im „nehodia“, ale zato mávajú mimoriadnu tendenciu obklopovať sa ľuďmi, ktorých argumentačné schopnosti bývajú slabšie než ich vlastné, čo im dáva príležitosť získavať súhlas okolia a možnosť ovplyvňovať osudy druhých svojimi radami.

Vo všeobecnosti platí, že INFJ sú veľmi vzácni ľudia, výskytom aj vlastnosťami, bez ktorých často nenápadného, ale nenahraditeľne pozitívneho pôsobenia, by náš svet bol oveľa horší a hrubší.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.