Liečiteľ INFP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Feeling - starostlivý, veľkorysý, citlivý, opatrujúci
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

1 %

V celej populácii má
typológiu Liečiteľ
1% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Lojálni a oddaní
  • Citliví na pocity
  • Priateľskí, starostliví a zaujímajú sa o druhých
  • Majú silné komunikačné zručnosti
  • Preferujú pracovať samostatne
  • Vážia si blízke vzťahy
  • Zameriavajú sa na „veľký obraz“, nie na detaily

Popis typológie - Liečiteľ

Pokiaľ o nejakom type platí „tichá voda brehy myje“, je to práve Liečiteľ (ďalej len INFP). Bývajú to pokojní, uvážliví, nevtieraví a väčšinou veľmi príjemní ľudia. Dokážu so svojimi blízkymi ich záležitosti silno prežívať, s intenzitou, s ktorou by sme sa u iných typov len ťažko stretli. K niekoľkým ozaj blízkym ľuďom si dokážu vytvoriť veľmi hlboký až vášnivý vzťah. V niečom si INFP môžu byť veľmi podobní INFJ. Dôležitú úlohu v ich životoch a vzťahoch hrajú symboly. Ich chápanie reality môže byť až mysticky kozmické. Väčšina INFP by asi nepopísala svoju životnú orientáciu takýmto radikálne metafyzickým pojmom, ale mnohí z nich by asi súhlasili s tým, že v prírode a vo vesmíre je akýsi poriadok, zámer, ktorý je potrebné cítiť a žiť s ním v súlade. Sú to oni, ktorí budú najviac naklonení názoru, že „existujú vecí medzi nebom a zemou“.

Môžu byť vo svojich postojoch izolovaní, v neposlednom rade aj preto, že ich výskyt v populácii sa pohybuje okolo jedného percenta.

INFP mávajú hlboký zmysel pre česť, ktorý pramení z vnútorného sveta ich hodnôt. Kultúrny archetyp INFP je princ z rozprávky, ktorý bez ohľadu na nebezpečenstvo bojuje proti zlu. Aby sme ich pochopili, musíme porozumieť tomu, o čo im ide, lebo obete, ktoré sú schopné priniesť tomu, v čo veria, nepoznajú hranice. Vo svojom živote stále usilujú o jednotu, jednotu tela a duše, emócií a intelektu, srdca a hlavy. Na rozdiel od ISFP, ktorí sa vedia pohrúžiť do fyzickej aktivity alebo telesných pôžitkov, intuícia tohto typu ich nijako neposúva k nejakej akcii, ale môže sa hocikedy uspokojiť s pochopením a interpretáciou so zreteľom k potenciálu v ideáloch, ktoré vyznávajú. Ťažko však znášajú a neľahko sa vyrovnávajú s odchýlkami a úchylkami všetkého druhu a dokážu byť neľútostní voči odpadlíkom a kacírom, i keď práve oni sa nimi ľahko stávajú. Hlboké zaujatie pre pozitívne a dobré až spásonosné ciele, ale taktiež spôsobuje, že bývajú veľmi vnímaví voči zlu a vôbec voči všetkému temnejšiemu, čo je na svete.

Občas môžu tieto typy, inak „tiché vody“, podľahnúť zvodom a v myšlienkach ale aj doslova sa prekvapivo vydať „inde“, napríklad náhle zmeniť zamestnanie, opustiť svoj odbor, rodinu či náboženstvo. Rozhodujú a hodnotia v pojmoch ako krásny-škaredý, dobrý-zlý, príjemný-nepríjemný či morálny-nemorálny a nie v kategóriách logiky.

Aj v partnerských vzťahoch môžu INFP prežívať viac lásky a vrelosti, než koľko vedia dať najavo. Je pre nich ťažké porozprávať sa o problematických vzťahoch vzájomného vzťahu, ktoré môžu vzbudiť nesúhlas. Radšej dúfajú, že sa problém „nejako“ vyrieši. Niekedy si veci „vydiskutujú“ sami v sebe a svojich blízkych postavia pred hotovú vec: „Rozhodla som sa, že pôjdeš študovať.“, „Dnes som dal výpoveď.“ a pod. Väčšinou však ľudia tohto typu naplňujú ideál milujúceho partnera, možno trochu chaotického, niekedy tichého a nerozhodného, každopádne ale oddaného, ideál, ktorý viac zodpovedá ženám než mužom.

Radi vypočujú volanie o pomoc, ktorú sú schopní a ochotní poskytnúť aj za cenu značných obetí. Podobne ako ISFP sa niekedy môžu predvádzať a byť dobrými hercami. Môžu to byť vynikajúci komici, speváci, konferencieri či moderátori, a tak sa svojmu menej znalému okoliu môžu javiť ako extroverti, ktorými nie sú. Po svojich verejných vystúpeniach potom spravidla potrebujú dostatok súkromného času, aby načerpali a obnovili energiu a „dobili batérie“.

Pretože ako introverti sú najradšej vo vnútornom svete svojich skutočných a imaginárnych právd, môže sa im stať, že sú opakovane súžení rozporom medzi svojimi ideálmi a tým, k čomu sa skutočne v živote dopracovali. Môžu si pripadať ako niekto, kto na to či ono nestačí, i keď objektívne nie sú o nič horší než ostatní.

Ak majú byť v živote úspešní, musia byť schopní vyvážiť svoju snahu byť užitoční so sklonom k perfekcionizmu, k dokonalosti, ktoré ale nie su nikdy schopní dosiahnuť. Musia vedieť, kedy povedať „dosť“ a ísť na vec, namiesto toho, aby ju ešte stále vylepšovali. Potrebujú spravidla k sebe niekoho, komu sa môžu zdôveriť a kto zároveň dá pozor na to, aby včas odpovedali na list, odoslali v termíne faktúru a nezabudli si vybrať dovolenku.

Pretože sú vinou svojho nie príliš rozvinutého myslenia nevyberaví k prijímaniu informácii, môžu byť ich ciele úplne scestné. Dokonca môžu mať dojem, že sú povznesení nad morálku a tradíciu.

Keďže IFP (Liečitelia, Skaldatelia) nemajú radi otvorené konflikty, bývajú ich vzbury tiché a nenápadné, avšak o nič menej tvrdohlavé. Môžu dosiahnuť pasívne agresívnej a manipulatívnej podoby. Donekonečna odkladajú to, čo sa od nich chce, márnia čas zbytočnosťami, vymýšľajú si, niekedy aj klamú a dúfajú, že im to prejde.

Potrebujú pracovať na niečom alebo pre niečo, o čo im skutočne ide. Pokiaľ majú takýto ideál, a ak sa im podarí dobre rozvinúť vnímanie, aby dokázali realisticky rozpoznať prípadné problémy a možnosti, môžu byť ohromne úspešní a dosiahnuť značnej sebadôvery.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.