Architekt INTP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

1 %

V celej populácii má
typológiu Architekt
1% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Tichí, rezervovaní, premýšľaví
  • Majú radi teoretické myslenie
  • Sú flexibilní a tolerantní
  • Veľmi logickí a faktickí
  • Dobrí v myslení mimo zaužívaných zvyklostí

Popis typológie - Architekt

Architekti (ďalej len INTP) sú niekedy vnímaní ako ľudia, ktorým je ťažko rozumieť a ktorých je neľahké pochopiť. INTP bývajú architektmi nových myšlienok a systémov. INTP sú skutočne vzácnym druhom, lebo ich je v populácii len jedno percento. Pretože milujú elegantné teórie, môžu skĺznuť do redukcionizmu. Keď už si raz osvoja a príjmu za svoj nejaký poznatok, už ho nikdy nezabudnú. Bývajú posadnutí analýzou. Na rozdiel od ISTP sú vysokého intelektuálneho nasadenia schopní bez ohľadu na to, či im alebo komukoľvek inému analýza prinesie bezprostredný úžitok.

Logika vecí je pre nich logika a nijak nesúvisí s etikou alebo ľudskými citmi. Pravda pre nich nemá morálny rozmer. Tento rys ich povahy môže niekedy vyvolávať nepriateľskú alebo obrannú odozvu a INTP si vyslúžia povesť arogantných a ľahostajných ľudí bez emócií a ohľadov.

Ich krédom je, že skutočnú pravdu je potrebné poznať stoj čo stoj. Ako s ňou neskôr naložíme, je už iná otázka. Svet pre nich existuje predovšetkým preto, aby bol spoznaný. Realita je len trivialita, ktorá nám poskytuje nápady a námety. INTP sú logici, matematici, fyzici či filozofi. Zaujíma ich preto každá možnosť, ako myšlienky usporiadať do zmysluplných štruktúr, ktoré lepšie popíšu podstatu sveta. Netreba však od INTP očakávať, že budú tieto poznatky aplikovať do života. Povaha ich výtvorov je vyslovene abstraktná, preto im často nie je pripísané prvenstvo pre ich výtvory. Ocenenie ich práce často prichádza až posmrtne.

INTP ako introverti nie sú veľmi populárni, ale ani sa o to nesnažia. Radšej pracujú osamote, ticho, bez prerušovania a vytrhovania kýmkoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Pokiaľ sa má skutočne efektívne využiť nadanie týchto ľudí, potrebujú okolo seba podporný tím ľudí, ktorý sa ujme ich nápadov a myšlienok akonáhle sa objavia, skôr než o ne INTP stratia záujem a začnú sa venovať niečomu inému.

Darí sa im dobre tam, kde je ochota znášať ich introvertnú povahu a kde nevládne duch a kultúra puntičkárskych ľudí. Lepšie sú ich zvláštnosti znášané mužmi než ženami. Muži tohto typu oproti ženám trpia menšou spoločenskou citlivosťou a dopúšťajú sa „trapasov“, ktoré im vôbec nedôjdu. Majú sklon strániť sa spoločenských udalostí a keď sa tam už objavia, tak sa celú dobu bavia len s málo ľuďmi zodpovedajúcej intelektuálnej úrovne.

K prednostiam INTP patrí nezávislosť myslenia, ako ich vlastného, tak aj podpora, ktorú v tomto ohľade poskytujú ostatným. Schopnosť prísť s nápadom a vedieť ho premyslieť do všetkých dôsledkov je v ich očiach znakom skutočnej vyspelosti ducha. Veľa elegantných matematických teórií a fyzikálnych zákonov od teórie relativity až po rôzne teórie osobností, od evolúcie až po termodynamiku sa vyliahlo v hlavách nejakého INTP, aj keď ich do známej a prístupnej podoby širšej verejnosti mohol spracovať niekto iný.

Ak sú ITP vyvedení z rovnováhy, môžu sa uchýliť do obrany, byť tragickí, bojácni, precitlivení a hysterickí, neochotní, tvrdohlaví a nedotkliví. Môžu sa vyhýbať ľuďom a celému svetu a úplne sa stiahnuť do seba. Skôr než realita sa v nich môžu zrkadliť ich pocity a predstavy. Sú potom v nebezpečenstve, že pokiaľ fakty, dáta a skutočnosť nezodpovedajú ich teóriám a názorom, ignorujú ich.

Ich neosobná orientácia sa môže prejaviť v mnohých podobách, od plachosti až po antisociálne postoje či jednanie. V prvom prípade môžeme mať dočinenia s naivnými či spoločensky tak trochu neohrabanými, do seba zahľadenými ľuďmi. V druhom prípade môže ísť o nekomunikatívnych izolovaných podivínov, ľahostajne povýšených nad dennodenné starosti, ktorých je ale ľahké zneužiť pre najrôznejšie ideológie.

V oblasti medziľudských vzťahov môžu byť čiernobieli, klasický prejav primitívneho cítenia. Nemusia sa dovtípiť, čo môžu druhí cítiť a zvyčajne sa im to musí povedať „po lopate“. Preto sa im môže stať, že sa voči potrebám a prianiam druhých prejavia netaktne a necitlivo.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.