Inšpektor ISTJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

6 %

V celej populácii má
typológiu Inšpektor
6% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Zameraní na detaily a fakty
  • Realistickí
  • Viac ich zaujíma prítomnosť ako budúcnosť
  • Sú pozorní, ale trochu subjektívni
  • Zaujímajú sa o vnútorný svet
  • Sú logickí a praktickí
  • Usporiadaní a organizovaní

Popis typológie - Inšpektor

Tento typ je zastúpený v populácii šiestimi percentami. Sú to ľudia popisovaní obvykle ako „rozumní“, racionálni, skôr neosobní, mimoriadne realistickí a spoľahliví. V praktických veciach sú rozhodní, nemajú od slov ďaleko k činom. Avšak medziľudské zručnosti ako takt alebo empatia nepatria k ich silným stránkam. Majú sklon občas si neuvedomovať dopady svojich rozhodnutí a činov na ostatných. Inšpektori (ďalej len ISTJ) sú piliere, o ktorých sa dá oprieť. Slovo, ktorému ozaj rozumejú, je povinnosť. Muži by boli radšej, keby ženy nemuseli pracovať a starali sa o deti a domov, ale ich zamestnanosť tolerujú, pokiaľ čo najmenej koliduje s ich domácimi záväzkami. K ženám sa majú sklon chovať s prehnanou galantnosťou.

ISTJ niekedy rozvíjajú svoje posudzovanie len do tej miery, aby odlíšili jednotlivé podnety jeden od druhého bez toho, aby ich dávali do súvislosti so svojimi vlastnými potrebami a nárokmi, ktoré budú klásť na ostatných. Pokiaľ nedospejú ďalej, môžu sa z nich stať zúfalo nepružní a neprispôsobiví ľudia. Stáva sa to, keď v snahe byť stáli a pevní sa namiesto logického extrovertného myslenia obracajú k introvertnému cíteniu.

ISTJ ctia hierarchiu doma, v práci aj medzi priateľmi. Muži sú skôr patriarchálne založení, ako podriadení v zamestnaní sú uzrozumení s autoritou, niekedy až do tej mieri, že sa môžu zdržať vlastnej iniciatívy, kým nie je „posvätená“ zhora. Neznášajú, keď im niekto protirečí a nedodržiavanie pravidiel. V nadriadenom postavení môžu niekedy vystupovať ako pedantní puntičkári. Jasne stanovia pravidlá chovania pre podriadených aj pre deti a budú vyžadovať ich zachovávanie. Odbojné povahy to s nimi budú mať ťažké – a naopak.

ISTJ si nepotrpia na okázalosť – je podľa nich nevhodná vo všetkom: v hovorovej reči, v obliekaní, v životnom štýle, v jedle, pití či vo výbere partnera. V práci aj doma majú radi úhľadnosť, umiernenosť, sporiadanosť a účelnosť. Pre svoje striedme potreby si zariaďujú veci tak, aby vydržali, boli praktické, funkčné a kvalitné, nie také, ktoré sú práve v móde. Často sa združujú do rôznych organizácií, klubov, spolkov, niekedy výhradne pánskych alebo dámskych. V takejto spoločnosti niekedy upustia od svojej škrobenosti a dokonca aj zmenia svoj obvyklý spôsob vyjadrovania. Potrpia si na pravidelné rituály pri rôznych príležitostiach, jubileách.

ISTJ nebýva ľahké pochopiť. Vzhľadom k tomu, že bývajú tichší, rozjímaví, zodpovední, chcú byť dobre pripravení, než čokoľvek podniknú, môžu ľuďom pripadať ako úzkostlivo starostliví, ako workaholici bez chuti a zápachu. ISTJ sa nemajú vo zvyku zaoberať svojimi prednosťami, pretože ich pokladajú súčasne za samozrejmé a vo svojich očiach skôr za nedostatočné. Proste len dôsledne plnia svoje povinnosti a záväzky.

Nie je úplne presné vidieť v nich len konzervatívnych ľudí a lojálnych tradicionalistov. ISTJ sú majstri v postupnom, nenápadnom ale v o to viac odhodlanom a tvrdohlavom zlepšovaní a obmeňovaní. Niečo tam upravia, inde prihnú, inde vystužia a pri tom zachovajú to, čo je najlepšie, pričom ani nepostrehnú, ako dôvtipne sa vyrovnali s pretrvajúcim problémom.

Veľa z nich majú malé pochopenie pre rozmary trhu. Uniká im, prečo sa zákazníci rozhodujú podľa takých prchavých a nepostihnuteľných hľadísk ako je image výrobku, vzhľad, balenie a pod. Pre ISTJ je dôležitá solídna konštrukcia, hospodárna prevádzka, spoľahlivosť a výdrž.

Našťastie väčšina dobrých ISTJ zvláda nedostatok citov v tejto oblasti a s úľavou prenechávajú starostlivosť o tieto záležitosti iným, i keď si možno potajme myslia, aká je reklama a všetky tie veci okolo zbytočné.

Ako akčne orientovaní ľudia potrebujú pevné plány, jasné inštrukcie a zrozumiteľné ciele. V takýchto podmienkach sú najvýkonnejší. Neznáme veci a neistá budúcnosť v nich môže vyvolávať stresy. Schopnosť dotiahnuť veci do konca a dorobiť ich včas a s minimom nákladov je pre nich najlepším odporúčaním do vedúcich a zodpovedných pozícií.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.