Remeselník ISTP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradičný, detailný
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Perceiving - nezaujatý, prispôsobivý, spontánny, nestály

7 %

V celej populácii má
typológiu Remeselník
7% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Vysoko logickí
  • Radi sa učia zo skúsenosti
  • Zameraní na akciu
  • Veľmi realistickí a praktickí
  • Páči sa im vzrušenie a nové skúsenosti
  • Sebavedomí a bezstarostní

Popis typológie - Remeselník

Život býva pre týchto ľudí, ktorých je medzi nami asi 7%, umeleckým činom. Pre nich do veľkej miery platí, že všetko skúsia iba raz. Sedí im úloha osamelého dobrodruha. Sú schopní riskovať viac než ostatné typy a to bez ohľadu na to, že sa čas od času, a niektorí dokonca veľmi často, „popália“.

Často ich môžeme nájsť, že idú do boja i tam, kde majú pramalú nádej na úspech. Ich potravou je vzrušenie a adrenalín. Ľudia s typológiou Remeselník (ďalej len ISTP) nevedia, prečo by sa mali s niekým baviť. Nachádzajú napríklad potešenie v parašutizme, v skokoch do vody pokiaľ možno z veľkých výšok, v surfovaní na tých najnebezpečnejších vlnách a podobne. Medzi nimi sa naberajú aj typickí krízoví manažéri, ktorí bravúrne vyvedú firmu z prepadu, ale nestoja o slávu ani o vďačnosť vlastníkov.

ISTP často bravúrne zvládajú nástroje a stroje všetkého druhu, od hodinárskeho závitníku až po nadzvukovú stíhačku. Nástroje a stroje ich priťahujú ako magnet od najútlejšieho detstva. S náradím sa „hrajú“ predovšetkým na základe individuálnych pohnútok, nie na základe nejakých plánov alebo vonkajších harmonogramov.

ISTP dokážu taktiež byť veľmi odbojní vo vzťahu k autoritám a hierarchii, pokiaľ si poslušnosť podľa nich nezaslúžia. Na nadriadenosť a podriadenosť často pozerajú ako na niečo zbytočné a prežité. Ich odboj nemá formu aktívnej rezistencie. Skôr sa prejaví ako ľadový nezáujem a ignorovanie.

Väčšinu svojej psychickej energie venujú spravidla tomu, aby subjektívne uvážili a zhodnotili, čo dané fakty a informácie znamenajú hlavne pre nich samých. Úsporné je aj ich vyjadrovanie. Tak ako sa ISTP rýchlo púšťajú do akcie, tak nečakane sa z nej dokážu aj stiahnuť.

Nesnažme sa ich ovplyvniť, pokiaľ ich práve niečo napadlo, naše šance sú tu minimálne. Podobne ako ISFP, komunikujú prevažne činmi a neusilujú sa o to, aby rozvíjali svoje verbálne zručnosti. Ich duch je zameraný skôr remeselnícky než vedecky.

Klasický prístup k výučbe, napríklad k hre na klavír, je v štúdiu nôt a cvičení stupníc. ISTP ale taká metóda nič nehovorí, pretože oni predsa nechcú hrať žiadne stupnice, ale skladby. Sú výborní praktici v aplikovanej vede, v inžinierskych odboroch, v mechanike a taktiež dokážu vyniknúť ako právnici, či investiční analytici. Preto môže existovať veľa svetoznámych hudobníkov, hercov a umelcov vôbec, ktorí nepoznajú noty alebo nikdy nechodili do žiadnej profesijnej školy. To isté platí o mnohých remeselníkoch a vôbec majstroch v odboroch založených na nejakom druhu telesnej, napríklad manuálnej zručnosti.

ISTP je viac typická pre mužov. Pre ženské ISTP býva mnohokrát ľahšie uplatniť svoje prednosti v zamestnaní než doma. Pre mužov ale nie je jednoduché prijať medzi seba ženu, ktorá robí „chlapskú“ prácu lepšie než oni. Pretože pre tieto ženy nie je jednoduché nájsť partnera a môžu častejšie než iné typy zostať samé, stáva sa, že sa „vydávajú“ za svoj koníček alebo prácu. Môžeme ich nájsť v zamestnaniach tak rozmanitých, ako sú správca prírodnej rezervácie, traumatologická chirurgia, investigatívna žurnalistika, vo vyšetrovacích útvaroch polície či ako športové inštruktorky.

Medzi silné stránky ISTP patrí, že sa dokážu sami namotivovať, sami seba naštartovať a celkom nezávisle pracovať. Nepotrebujú dohľad a dokonca ho neznášajú. Väčšinu vecí dodajú včas a v termíne, ale ich čas a termín nemusia byť vždy totožný s vašim. Neznášajú obmedzenia a veľa štruktúr, ako sú záväzné harmonogramy, sieťové diagramy či metódy kritických ciest.

ISTP nechápu, že človek nemusí tú či onú vec skutočne „robiť“, aby jej rozumel a poznal ju. Neradi sa zmierujú s tým, že režisér nemusel byť vynikajúcim hercom, aby vedel, čo majú predstavitelia rolí robiť, ani skvelým dramatikom, aby rozpoznal dobrú hru. Ich sústredenosť na logiku vecí im občas bráni vidieť pozitíva, vziať do úvahy ľudskú stránku a napríklad oceniť a pochváliť ostatných.

Ich orientácia na akciu im občas bráni myslieť dopredu. ISTP je svojrázny typ. Bez týchto ľudí by svet nebol nikdy úplný. Často sa pre nich len ťažko hľadá miesto, skrátka „nezapadajú“. Ale v tom, čo im sadne, sú nenahraditeľní a neprekonateľní.

Ak sú ITP vyvedení z rovnováhy, môžu sa uchýliť do obrany, byť tragickí, bojácni, precitlivení a hysterickí, neochotní, tvrdohlaví a nedotkliví. Môžu sa vyhýbať ľuďom a celému svetu a úplne sa stiahnuť do seba. Skôr než realita sa v nich môžu zrkadliť ich pocity a predstavy. Sú potom v nebezpečenstve, že pokiaľ fakty, dáta a skutočnosť nezodpovedajú ich teóriám a názorom, ignorujú ich.

Ich neosobná orientácia sa môže prejaviť v mnohých podobách, od plachosti až po antisociálne postoje či jednanie. V prvom prípade môžeme mať dočinenia s naivnými či spoločensky tak trochu neohrabanými, do seba zahľadenými ľuďmi. V druhom prípade môže ísť o nekomunikatívnych izolovaných podivínov, ľahostajne povýšených nad dennodenné starosti, ktorých je ale ľahké zneužiť pre najrôznejšie ideológie.

V oblasti medziľudských vzťahov môžu byť čiernobiely, klasický prejav primitívneho cítenia. Nemusia sa dovtípiť, čo môžu druhí cítiť a zvyčajne sa im to musí povedať „po lopate“. Preto sa im môže stať, že sa voči potrebám a prianiam druhých prejavia netaktne a necitlivo.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.